Medarbetarnotiser

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Medarbetarnotiser

Aktuella notiser för medarbetare

 • Pensionsavgång och anställning efter pensionsavgång, föreskrifter om 2018-03-19 Pensionsåldern för alla arbetstagare vid Stockholms universitet är 65 år och uppnås vid utgången av kalendermånaden före 65-årsdagen. En arbetstagare har emellertid enligt 32 a § lagen om anställningsskydd (LAS) rätt att kvarstå i anställningen till utgången av den månad då han eller hon fyller 67 år.
 • Enklare komplettera utländsk utbildning 2018-03-19 Personer som redan har en avslutad utländsk högskoleutbildning ska inte behöva läsa in motsvarande utbildning när de kommer till Sverige. Utbildningsdepartementet har tagit fram ett förslag kring komplettering av utländsk utbildning som nu går på remiss.
 • Lärarutbildningarna integrerade i universitetets organisation 2018-03-19 Efter tio år vid Stockholms universitetet är nu lärarutbildningarna helt integrerade i universitets modell för ledning och styrning. Organiseringen är unik för lärarutbildning och innebär nära samarbete mellan de två vetenskapsområdena.
 • Öppet hus Athena 2018-03-19 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Öppet hus Athena 2018-03-19 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Öppet hus Athena 2018-03-19 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Öppet hus Athena 2018-03-19 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Öppet hus Athena 2018-03-19 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Queerseminariet: Flersamhet i samtida svenskspråkig skönlitteratur INSTÄLLT! 2018-03-19 Med Maria Margareta Österholm, doktor i litteraturvetenskap, Stockholms Universitet.
 • Öppet hus Athena 2018-03-19 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Öppet hus Athena 2018-03-19 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Öppet hus Athena 2018-03-19 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Öppet hus Athena 2018-03-19 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Öppet hus Athena 2018-03-19 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Öppet hus Athena 2018-03-19 Är du nyfiken på vår nya lärplattform Athena? Kom till öppet hus i Skära villan tisdagar kl 13.00-14.00!
 • Bästa utvecklingsidéerna prisade 2018-03-16 Återkoppling, experimentkit och quiz. Om det handlar de idéer som nu fått pris i Stockholms universitets pedagogiska idétävling för studenter. De tre pristagarna är Linnea Östensson, Emma Andersson och Cecilia Sandin.
 • Stockholms universitets hållbarhetsforum 2018-03-16 Den 21 mars 2018 anordnas Stockholms universitets hållbarhetsforum i Aula Magna, på temat Framtidens energi och resurser. Du är välkommen att delta i dialogen med våra forskare kring hur problemen inom miljö- och hållbarhetsområden ska kunna lösas.
 • Utbilda cybersoldater att bekämpa ond artificiell intelligens 2018-03-16 Massproducerade fejknyheter, hackade självkörande bilar och drönare som används i terrorattacker. Med ond AI skapas nya risker. Då gynnas samhället av att utbilda cybersäkerhetstalanger, menar Fredrik Blix.
 • Arbetsordning respektive Besluts- och delgationsordning för Stockholms universitet 2018-03-16 Här återfinns Arbetsordning vid Stockholms universitet samt universitetets Besluts- och delegationsordning.
 • Vägledarinfo från Studentavdelningen 2018-03-15 Välkommen till Vägledarinfo – nyhetsbrevet för dig som jobbar med studentadministration vid Stockholms universitet. Med detta månatliga brev vill vi informera om Studentavdelningens aktiviteter m.m. till institutionerna så att ni är uppdaterade om allt från ändrade öppettider till aktuella seminarier och alltid har korrekt information.
 • Nyfiken på Athena? 2018-03-15 Athena är en plattform för kurser och pedagogiskt arbete. Pilottestning pågår och nu finns möjlighet för institutioner att anmäla intresse för att gå över till Athena till höstterminen. Är du nyfiken på att se Athena kan du komma på något av de öppna hus som arrangeras under våren.
 • Jungstrand i juryn som korar sakprosa 2018-03-15 Anna Jungstrand, litteraturforskare vid Institutionen för kultur och estetik, är en av medlemmarna i juryn som ska utse Skandinaviens viktigaste sakprosa på 2000-talet.
 • GDPR: Personuppgiftsbehandling, ändamål, rättslig grund och etikprövning 2018-03-15 Benita Falenius, Informationssäkerhetschef, Markos Stavroulakis, Chefsjurist, och Jonas Åkerman, Forskningssekreterare, informerar om GDPR.
 • UKÄ: Fler ämneslärare inom naturvetenskap genom KPU 2018-03-15 Förra läsåret var det 540 personer som tog en ämneslärarexamen efter att ha gått en KPU. Det motsvarar en tredjedel av samtliga som tog en ämneslärarexamen. UKÄ har för första gången analyserat uppgifter om KPU från nybörjare till examen.
 • Kurs i entreprenörskap och forskningskommunikation för doktorander 2018-03-14 Hur kan jag som forskare nå ut med mina forskningsresultat? Hur skyddar jag mina forskningsresultat och hur gör jag för att starta ett eget företag?
 • Ny sökmotor implementerad på universitetets webbplatser 2018-03-14 Nu har en ny sökmotor implementerats på de webbplatser som använder universitetets webbpubliceringsverktyg Polopoly.
 • Organisationsschema för Stockholms universitet 2018-03-13 Humanvetenskapliga området och Naturvetenskapliga området inkluderande fyra fakulteter och 56 institutioner och centra, samt Universitetsförvaltningen bestående av 12 avdelningar.
 • Ny utredning: Så kan läraryrket bli mer attraktivt 2018-03-13 Utredningen ”Med undervisningsskicklighet i centrum” föreslår ett professionsprogram som syftar till bättre förutsättningar för lärare och rektorer att utföra sina arbeten.
 • Ny statssekreterare på Utbildningsdepartementet 2018-03-12 Regeringen har utsett Malin Cederfeldt Östberg till statssekreterare hos ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson. Malin Cederfeldt Östberg kommer närmast från en tjänst som biträdande enhetschef på Samordningskansliet i Statsrådsberedningen.
 • Studieinformation utomlands våren 2018 2018-03-09 Stockholms universitet kommer att delta i rekryteringsaktiviteter utomlands under våren 2018. Delegationen ska informera om universitetets studieutbud för internationella studenter genom olika aktiviteter.
 • Tyck till om Universitetsnytt! 2018-03-08 Har du synpunkter på personaltidningen Universitetsnytt? Vi söker deltagare till en fokusgrupp 19 eller 20 mars om tidningen.
 • Svenskt kvinnobiografiskt lexikon publicerat 2018-03-08 Den 8 mars lanserades ett digitalt svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Det har utvecklats av professorerna Lisbeth Larsson och Maria Sjöberg, vid Göteborgs universitet. 14 forskare från Institutionen för kultur och estetik har bidragit med artiklar.
 • Utveckling av Allhuset i höst 2018-03-08 Allhuset är under utveckling och står inför en renovering. Högskolerestauranger fortsätter verksamheten i Lantis vårterminen ut och lämnar sedan lokalen. En ny, tillfällig, lösning för att säkerställa lunchutbudet finns på plats i höst.
 • Grundutbildning i personaladministration 2018-03-08 För ett effektivt personalarbete krävs kännedom om de lagar, förordningar och kollektivavtal som styr verksamheten. Därutöver krävs kännedom om universitetets beslutsprocesser, rutiner och av rektor fattade policybeslut.
 • Fler forskare behöver engagera sig i Open Science 2018-03-07 Delad data gör att fler kan använda datan – men också upptäcka fel. Det gynnar alla och förändrar dynamiken i forskningen. Men fler forskare behöver engagera sig för att ändra normerna i forskarevärlden, säger Lars Arvestad, lektor vid Matematiska institutionen.
 • Stöd till svensk-italiensk forskning 2018-03-07 Vetenskapsrådet har meddelat bidragsbeslut kring forskningssamarbete Sverige–Italien. Ett anslag går till Stockholms universitet.
 • Svårt få fram vem som gömmer sig bakom IS-terroristers svenska sim-kort 2018-03-07 Terroråtalade Rakhmat Akilov hjälpte IS-terrorister med svenska sim-kort för Whatsapp. Fredrik Blix menar att det blir svårt att få fram vem som gömmer sig bakom varje konto.
 • Workshop: Examination och kurskrav 2018-03-07 Självklart vill vi att studenterna ska vara närvarande vid alla undervisningstillfällen, och att de ska vara aktiva på olika sätt. Men hur hänger denna pedagogiska önskan ihop med rättssäker examination? Vilka blir konsekvenserna av olika närvarokrav? Under vilka förutsättningar kan man examinera närvaro? Måste lektionsaktivitet examineras löpande för att skapa en god lärprocess hos studenterna?
 • Tio ämnen rankas inom topp hundra 2018-03-07 När ”QS World University Rankings” rankar universiteten per ämne för 2018 hamnar tio ämnen vid Stockholms universitet på listan över topp hundra i världen.
 • Matts Lindström får prestigefyllt pris 2018-03-06 Matts Lindström, fil. dr i idéhistoria vid Institutionen för kultur och estetik, får Johan Nordströms och Sten Lindroths pris för framstående vetenskapligt arbete 2018.
 • Ny utredning: Så kan den praktiknära forskningen utvecklas 2018-03-06 Regeringen har tagit emot betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring. Flera rekommendationer till både lärosäten, regeringen och skolhuvudmännen ska förbättra skolans vetenskapliga grund.
 • Så här fungerar avfallshanteringen vid universitetet 2018-03-06 Kom och lär dig mer om universitetets avfallshantering. Alla medarbetare är välkomna att delta.
 • Test av brandlarm vid universitetet 2018-03-06 Vecka 12 är det dags för de kvartalsvisa testen av brandlarm i Frescati och Kräftriket. Det sker enligt nedanstående.
 • Forskare poddar psykologi - en podcast från Psykologiska institutionen 2018-03-06 Psykologin som vetenskap har identifierat en rad övergripande karaktärsdrag hos människan. Den här podden handlar om dessa karaktärsdrag och vad det psykologiskt sett innebär att vara människa.
 • The future of life, 19-22 april 2018-03-05 What is the Future of Life and how can we prepare for the challenges ahead? Join Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) and life science company Bayer to explore some of the most influential trends in the world today
 • Östersjöcentrum söker nya medarbetare 2018-03-02 Vid Stockholms universitets Östersjöcentrum arbetar en unik kombination av experter och kommunikatörer. Just nu söker vi en skribent/kommunikatör till Baltic Eye.
 • Utlysning av medel för forskare tillhörande ledande forskningsområdet Romansk språkforskning 2018-03-02 Nu kan du ansöka om medel för bl.a konferensdeltagande, inbjudan av gästforskare, mm. inom Romansk språkforskning - Deadline 5 april 2018
 • Universitetets organisationsscheman för 2018 2018-03-01 Nu finns aktuella organisationsscheman för Stockholms universitet på webben. Engelska benämningar av rektor, prorektor och vice rektor samt Avdelningen för planering och ledningsstöd har förändrats. Universitetet har sedan årskiftet två vicerektorer för humanvetenskapen mot tidigare en.
 • Information om tillgänglighet i Mondo och Ladok 2018-03-01 Alla universitet och högskolor i Sverige går successivt över till nya Ladok. Vid Stockholms universitet påverkas alla system som har kopplingar till Ladok, men främst lärplattformen Mondo. Här hittar du svar på några frågor kring de problem som identifierats.
 • Visning PlanEdit (för institutioner som inte har PlanEdit) 2018-03-01 Visning av förplanerings- och tjänsteplaneringsverktyget PlanEdit

Prenumerera på medarbetarnotiserna

En sammanställning av medarbetarnotiser skickas ut via mejl varje vecka. Vill du också få sammanställningen? Mejla Press & redaktion! 
E-post: redaktion@su.se