Skickas ut till Kommunikationsnätverkets medlemmar 11 gånger per år.

Redaktör: Anna Karin Haspe, Samverkansavdelningen
E-post: kommunikationsnatverket@su.se