Lärarutbildningens nyhetsbrev kommer några gånger per termin och är gratis. För att prenumerera på det digitala nyhetsbrevet, skicka ett e-postbrev till:
lararutbildningsnyheter@su.se.

Redaktör: Gunilla Nordin, Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap