Redaktör: Linda Strid, Samverkansavdelningen
E-post: nyhetsbrev@su.se