Nr 2 2009 som pdf-fil

Har ni inte fått tidningen till institutionen/enheten så kontakta per.larsson@kommunikation.su.se.

Eventuella överexemplar kan returneras till Per Larsson, Kommunikationsenheten.