Har ni inte fått tidningen till institutionen/enheten så kontakta per.larsson@su.se.
Överexemplar kan returneras till Per Larsson, Kommunikationsenheten.