Hör av dig med synpunkter på tidningen och vad du vill läsa om till redaktören Per Larsson på per.larsson@su.se

Har ni inte fått tidningen till institutionen/enheten, kontakta per.larsson@su.se.
Överexemplar kan returneras till Per Larsson, Kommunikationsenheten.