Hör av dig med synpunkter på tidningen och vad du vill läsa om till redaktören Per Larsson, per.larsson@su.se.

Har ni inte fått tidningen till er institution/enhet, kontakta per.larsson@su.se.

Överexemplar returneras till Per Larsson, Samverkansavdelningen.