Hör av dig med synpunkter på tidningen och vad du vill läsa om till redaktörerna Per Larsson, per.larsson@su.se, och Anna-Karin Landin, annakarin.landin@su.se.

Har ni inte fått tidningen till er institution/enhet, kontakta per.larsson@su.se.

Överexemplar returneras till Per Larsson, Samverkansavdelningen.

Nästa nummer kommer ut i början av juni.