För mer information om Universitetsnytt, kontakta redaktörerna Per Larsson, tfn 08-16 44 64, e-post per.larsson@su.se eller Anna-Karin Landin, tfn 08-162662, e-post annakarin.landin@su.se Ansvarig utgivare är Linda Carlsson.

Utgivningsplan för Universitetsnytt 2018
Nr 1: 16 februari (manusstopp 25 januari)
Nr 2: 16 april (manusstopp 20 mars)
Nr 3: 5 juni (manusstopp 14 maj)

Läs senaste numrena av Universitetsnytt

Distribution
Universitetets medarbetare får Universitetsnytt genom de uppgifter som finns om antalet anställda på varje inst/motsv i personalkatalogen SUKAT. Det antalet distribueras i ett gemensamt kuvert/kartong till inst/motsv. Om institutionen får för få eller för många exemplar av Universitetsnytt kan det bero på att uppgifterna i SUKAT inte stämmer. Det är den SUKAT-ansvarige på inst/motsv som uppdaterar uppgifterna i SUKAT. Universitetsnytts redaktion kan inte ändra i SUKAT.

Vid problem av levereras kontakta redaktören.

Eventuella överexemplar returneras till redaktören.
 
Annonsering
Vill du annonsera i Universitetsnytt kontaktar du redaktören.