Utbildningskataloger

Utbildningskatalogen

Utbildningskatalogens syfte är att väcka intresse och inspirera till att studera vid Stockholms universitet samt att presentera universitetets hela utbud av kurser och program.

Masterbroschyren

Stockholms universitets masterkatalog ersattes 2013 av en 12-sidig masterbroschyr.

KONTAKT

Projektledare Utbildningskatalogen och Masterbroschyren:
Jorge Win, Studentavdelningen
E-post: jorge.win@su.se
Telefon: 08-16 25 64