Webbplatser & sociala medier

Innehållsarbete och -utveckling på de centrala webbarna

Inom Stockholms universitet och topp-domänen su.se finns flera hundra webbplatser, portaler och stödsystem. Tre av webbplatserna innehåller information, nyheter, service och stöd från universitetsförvaltningen till både nationella och internationella externa och interna målgrupper.

Innehållsarbete, ansvar och rollfördelning i universitetsgemensamma sociala medie-kanaler

Nedan listas de universitetsgemensamma kanalerna i sociala medier där universitetsförvaltning eller Universitetsbiblioteket är avsändare. Här finns också syfte och målgrupp för respektive kanal.

ikoner för sociala medier

Sociala medier / Social media

En förteckning över var du hittar universitetet i sociala medier.

Kontakt

Press och redaktion
Nå ut med nyheter, forskningsrön och evenemang i universitetets kanaler.
redaktion@su.se

Huvudredaktör/Content Manager
Råd och stöd vid terminologi, struktur- och innehållsarbete till webbredaktörer inom universitetsförvaltningen för www.su.se,  www.su.se/english och www.su.se/medarbetare.
suwebb@su.se

Polopoly stöd och support
serviceportalen.su.se

Webbredaktörsutbildning
Polopolyutbildning
Obligatoriska moment för huvudredaktörer: Kommunikationsnätverket

Universitetets förvaltningsteam
Arbetar för vidareutveckling av funktionell och teknisk karaktär av universitetets webbplatser i Polopoly.

Kontaktpersoner vid institutioner/centrum och förvaltning
Lista

Universitetet i sociala medierUniversitetet på Facebook Universitetet på Instagram Universitetet på Linkedin Universitetet på Twitter Universitetet på YouTube