Förvaltningsorganisation

  • Objektägare: Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen
  • Produktansvarig: IT-avdelningen
  • Huvudredaktör: Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen
  • Webbredaktörer: ca 60 medarbetare från avdelningarna inom universitetsförvaltningen

Innehållsarbetsmöten sker kontinuerligt på webbarna

Kontinuerligt underhåll och vidareutveckling av innehåll, terminologi och struktur på olika delar av medarbetarwebben och staff-ingången sker flera gånger per år. Huvudredaktör Marie Jackalin sammankallar till, och håller i dessa möten. Det är endast till ingångarna "Service" och "Personal" som de flesta informationsägare och samtliga användare blir kallade. För andra delar av webben, som berör färre informationsägare och användare, kallas endast berörda.

Informationsägare: Samtliga avdelningar inom universitetsförvaltningen, samt enstaka centra på några institutioner. Respektive avdelningschef inom förvaltningen utser, eller godkänner sin representant i arbetsgruppen.

Användare: Representeras av medarbetare från olika funktioner inom universitetet: prefekt, studievägledare, ekonomihandläggare, forskare, lärare och administrativchef från institutioner. Utbildningsledare, personalhandläggare, teknisk personal, studieadministrativ personal osv från universitetsförvaltningen.

Det finns utrymme för fler ekonomihandläggare, personalhandläggare, lärare och forskare från institutioner, är du intresserad?
Eposta: marie.jackalin@su.se