Förvaltningsorganisation

Objektägare: Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen
Produktansvarig: IT-avdelningen
Huvudredaktör: Sektionen för kommunikation, Samverkansavdelningen
Webbredaktörer: ca 50 medarbetare från avdelningar inom universitetsförvaltningen.

Innehållsarbetsmöten sker kontinuerligt på webbarna

För kontinuerligt underhåll och vidareutveckling av innehåll, terminologi och struktur på de två externt riktade centrala webbplatserna finns flera arbetsgrupper och innehållsmöten hålls kontinuerligt i respektive arbetsgrupp. Huvudredaktören sammankallar till och håller i dessa möten. Arbetsgrupperna går också igenom och åtgärdar inkomna synpunkter. Förslag och behov av teknisk eller funktionell utveckling från arbetsgrupperna processas på webbteamets månadsmöten.

Ingångarna utbildning och education

Ska innehålla nytto, service- och stödinformation för presumtiva och befintliga nationella och internationella studenter. Här finns också ett antal landningssidor med kortadresser (webbalias) för specifika studentmålgrupper såsom presumtiva, nya eller befintliga studenter.

Arbetsgrupp: Informationsägare från universitetsförvaltningen. Utses av respektive avdelningschef. Institutionsvägledare, studentambassadörer och representanter från studentkåren.

Ingångarna forskning och research

Ska lyfta fram forskning, forskare och utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.

Arbetsgrupp: Informationsägare från universitetsförvaltningen. Forskare och doktorander från både humanistisk-samhällsvetenskapliga området och från naturvetenskapliga området.

Ingångarna samverkan och collaboration

Ska lyfta fram den nytta och erbjudande Stockholms universitet har för externa primära målgrupper såsom alumner, intressenter från privat och offentlig verksamhet samt beslutsfattare. Här finns också landningssidor med kortadresser (webbalias) för t ex alumner.

Arbetsgrupp: Informationsägare från universitetsförvaltningen. Institutionsrepresentanter som arbetar med alumnverksamhet, uppdragsutbildning och samverkansfrågor.

Ingångarna om oss och about

Faktaingångar som ska visa upp resultatet av universitetets gemensamma ansträngningar, inklusive rena faktauppgifter. Här finns också ett antal landningssidor med kortadresser (webbalias) för våra profilområden, strategiska partnerskap och återkommande evenemang.

Arbetsgrupp: Informationsägare från universitetsförvaltningen.