Vad ska de universitetsgemensamma kanalerna göra för jobb?

Facebook

Både den svenska och engelskspråkiga Facebook-kanalen har primärmålgrupp nationella respektive internationella studenter. Samt presumtiva studenter och alumner. Kanalen är också en kompletterande kanal för kriskommunikation.

Innehållsansvar: Linda Carlsson, Samverkansavdelningen. Kanalansvarig och förste redaktör arbetar på Samverkansavdelningen. Redaktörer På FB finns även på Studentavdelningen och IT-avdelningen.

Twitter

Både den svenska och engelskspråkiga Twitterkanalen har primärmålgrupp intressenter.

Kanalen är också en kompletterande kanal för kriskommunikation.

Innehållsansvar: Linda Carlsson, Samverkansavdelningen. Kanalansvarig, förste redaktörer samt redaktörer jobbar på Samverkansavdelningen.

You Tube

Både den svenska och engelskspråkiga YouTube-kanalen har nationella respektive internationella studenter, intressenter, forskningsfinansiärer samt en bred allmänhet som målgrupp.

Innehållsansvar: Linda Carlsson, Samverkansavdelningen. Kanalansvarig och redaktörer jobbar på Samverkansavdelningen.

Linked In

LinkedIn är ett socialt nätverk för yrkeskontakter och att söka jobb. Syftet med universitetets alumngrupp och företagssida är att informera alumner, studenter, personal och tidigare personal om vad som händer på Stockholms universitet med koppling till arbetsliv och professionell utveckling.  

Innehållsansvar: Samverkansavdelningen. Kanalansvarig, förste redaktör och redaktörer jobbar på Samverkansavdelningen.

Instagram

Innehållsansvar: Linda Carlsson, Samverkansavdelningen. Kanalansvarig och förste redaktör jobbar på Samverkansavdelningen. Redaktörer är från Samverkansavdelningen, Studenteravdelningen. Gästredaktörer är studenter från Stockholms universitet.

Bibliotekets forskarblogg

Riktar sig främst till juniora forskare vid Stockholms universitet.

Innehållsansvar: Wilhelm Widmark, Stockholms universitetsbibliotek. Kanalansvarig och redaktörer jobbar på Universitetsbiblioteket.

Innehållsansvar i sociala mediekanaler

Innehållsansvar är densamma som för webbplatser inom su.se-domänen dvs det är högste chef på institutionen, institutet, centrat eller avdelning inom universitetetsförvaltningen. Det är enheter med ett 3-siffrigt "institutionsnummer" som räknas in. Övriga institut och centra ligger under en institution eller fakultet. Ytterst är rektor ansvarig för innehåll i sociala mediakanaler där universitetet är avsändare.

Regler och policys

För alla kanaler, oavsett vem som har innehållsansvar eller är redaktör, gäller att universitetets visuella identitet, tonalitet och språkriktlinjer ska följas. Dessa finns i: