Denna webbsida har kortadressen: su.se/webbalias

Urval av befintliga korta webbadresser

Huvudredaktör för de centrala webbarna kallar regelbundet till arbetsmöten för struktur- och innehållsutveckling på landningssidor inom su.se, su.se/english och su.se/medarbetare. 

För studenter

Webbredaktör
su.se/ouralumni Jeanette Nordström, Samverkansavdelningen
mitt.su.se Mia Söderbärj, IT-avdelningen (externt system)
su.se/egentligen Eduard Melkonyan, Studentavdelningen
su.se/studera Nina Wånggren, Samverkansavdelningen
su.se/nystudent Karin Persson, Studentavdelningen
   
   
su.se/study Nina Wånggren, Samverkansavdelningen
su.se/studenthousing William Edwin, Fastighetsavdelningen
su.se/studentlife Marie J, Samverkansavdelningen (Josefin M, SUS)
su.se/studentliv Marie J, Samverkansavdelningen (Josefin M, SUS)
su.se/studentsupport Mia S, IT-avdelningen
su.se/english/studentsupport Mia S, IT-avdelningen
su.se/oppethus Therese Jonsson, Studentavdelningen
su.se/student/programvara Mia S, IT-avdelningen
su.se/utbildningskatalog Studentavdelningen (externt system)
su.se/valkomstdagen Therese J, Studentavdelningen
   
För alumner Webbredaktör
su.se/alumn Jeanette Nordström, Anna Niva, Samverkansavdelningen (externt system)
su.se/alumni Jeanette Nordström, Anna Niva, Samverkansavdelningen (externt system)
su.se/alumndagen Jeanette Nordström, Anna Niva, Anne Heikinnen Sandberg, Samverkansavdelningen
su.se/alumntraffen Jeanette Nordström, Anna Niva, Anne Heikinnen Sandberg, Samverkansavdelningen
   
För medarbetare Webbredaktör
su.se/serviceportalen Mia S, IT-avdelningen (externt system)
su.se/forskare FS, Anna V, Marie J (3 olika avdelningar)
su.se/friskvard Tarja K, Personalavdelningen
su.se/kanaler Marie J, Anna Karin H, Samverkansavdelningen
su.se/kommunikation Anna Karin H, Samverkansavdelningen
su.se/personalgym Johan Cederström, Kulturgeografiska institutionen
su.se/researchers FS, Anna V, Marie J (3 olika avdelningar)
su.se/researcherhousing Maria Haraldsson, Fastighetsavdelningen

www.su.se/mintelefon

Helpdesk, IT-avdelningen
su.se/polopoly
Anna-Karin H, Samverkansavdelningen
su.se/programvara Mia S, IT-avdelningen
su.se/stodsystem Anna-Karin H, Marie J, Samverkansavdelningen
su.se/visuellidentitet visuellidentitet@su.se, Samverkansavdelningen
   
För presumtiva medarbetare Webbredaktör
su.se/relocation Helene Komlos Grill, Tarja Kohandani, Maria Haraldsson (3 olika avd)
su.se/vacancies Marie J,  Samverkansavdelningen
su.se/ledigaanstallningar Marie J,  Samverkansavdelningen
su.se/jobb Tarja K, Personalavdelningen (externt system)
su.se/job Tarja K, Personalavdelningen (externt system)
su.se/itjobb Mia S, IT-avdelningen
su.se/pedpris Annika Forslund, CEUL
su.se/pedagogicalprize Annika F, CEUL
   
Ändamål Webbredaktör
su.se/accelerator Basfakta: Anette Gärdeklint Sylla, Nyheter & evenemang: redaktion@su.se, Samverkansavdelningen
su.se/akademiskahogtider Anne H S, Samverkansavdelningen
su.se/ceremonies Anne H S, Samverkansavdelningen
su.se/albano Nina Wånggren, Nyheter & evenemang: redaktion@su.se, Samverkansavdelningen
su.se/almedalen Nina Wånggren, Nyheter & evenemang: redaktion@su.se, Samverkansavdelningen
su.se/evenemang Anette Gärdeklint Sylla, Samverkansavdelningen
   
su.se/forskardagarna Anette G S, Samverkansavdelningen
su.se/innovation samverkansstod@su.se, Samverkansavdelningen
www.su.se/criminologyprize ??, Kriminologiska institutionen. Nyheter & evenemang: redaktion@su.se
www.su.se/kriminologipriset ??, Kriminologiska institutionen. Nyheter & evenemang: redaktion@su.se
su.se/nastudenter suwebb@su.se, Samverkansavdelningen & karriarservice@su.se, Studentavdelningen
su.se/nobel, su.se/nobelpris Basfakta: Marie J, Nyheter & evenemang: redaktion@su.se, Samverkansavdelningen
su.se/nobelprize Basfakta: Marie J, Nyheter & evenemang: redaktion@su.se, Samverkansavdelningen
su.se/oppettider suwebb@su.se,  Samverkansavdelningen
su.se/oppnaforelasningar Anette G S, Samverkansavdelningen
su.se/profilomraden Marie J, Lina Enell, Susanna Lindberg (3 olika avdelningar)
su.se/profileareas Marie J, Lina E, Susanna L (3 olika avdelningar)
su.se/rankning redaktion@su.se, Samverkansavdelningen
su.se/ranking redaktion@su.se, Samverkansavdelningen
su.se/rats Magnus Bremmer, Humanvetenskapliga områdeskansliet
su.se/evenemangsformular

För alla utan webbredaktörskunskap.
Bevakas och publiceras av redaktion@su.se på vardagar och  arbetstid