Kommunikations-nätverket

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Kommunikation
  6. Nätverk & utbildningar
  7. OBS! DETTA TEMAFIKA ÄR FULLT! Temafika Kommunikationsnätverket - GDPR

OBS! DETTA TEMAFIKA ÄR FULLT! Temafika Kommunikationsnätverket - GDPR

EVENEMANG

Datum: 04 maj 2018 09:45 - 04 maj 2018 11:00

Välkommen på temafika där Benita Falenius berättar om införandet av GDPR vid SU samt om verktyget som ska användas för registerförteckning av personuppgifter. Nya samtyckesblanketter för bild och rörlig bild samt vilken utveckling som planeras i mediabanken.

25 maj införs GDPR – vad är gjort vid SU och vad kvarstår? Kom till ett temafika som informerar om status på införandet av GDPR vid SU. Hur verktyget för registerförteckning fungerar samt vilka, och när, som behöver utbildas i stödverktyget. Vi berättar om nya samtyckesblanketten för bild och rörlig bild, och tipsar om vad du som kommunikatör och webbredaktör bör tänka på framgent med hänsyn till att GDPR ersätter PUL den 25 maj 2018.

Medverkande: Benita Falenius, informationssäkerhetschef och projektledare för införande av GDPR, Mia Söderbärj, kommunikationsansvarig, båda från IT-avdelningen, samt Marie Jackalin, kommunikatör vid Samverkansavdelningen.

Tid: Fredag 4 maj kl 9.45 - 11.00 (första kvarten mingel, presentationen startar kl 10.00)
Plats: Ekosalen, Studenthuset
 

Efter fikat går de som vill och kan till Lantis för den sedvanliga informatörslunchen kl 11.15 och en timme framåt. Kan du inte komma på fikat är du välkommen till lunchen, så får du höra vad vi diskuterade om!

 

 

 

 

Bokmärk och dela Tipsa