Kommunikations-nätverket

Kalendariet

Utbildningar och träffar läggs ut kontinuerligt. Prenumerera gärna på rss-flödet!

Kontakt

Kommunikationsnätverket
Koordinator: Sofia Fossum
E-post: kommunikationsnatverket@su.se
Tfn: 08-16 68 10

Besök nätverkets forum i Mondo, där läggs föreläsningsdokumentationen upp.

Kommunikatörsträffar

Temafika
Träffar för kommunikatörer med information och diskussion på olika teman för varje gång. Anordnas när tema finns och då oftast sista fredagen varje månad kl 10 - ca 11.

Kommunikatörslunch
Efter temafikat och från 11.15 och en timme framåt så är alla kommunikatörer välkomna att äta lunch på Lantis tillsammans. Fortsätt diskussionen eller hör vad som sades på temafikat om du inte kunde komma då.

Större träffar
Inspirations- och informationsträff, halv- eller heldag i juni.

Informationsträff inför nästkommande kommunikationsår, halvdag i december/januari.

Kommunikationsnätverkets erfa-gruppträffar

Erfa-grupperna består av personer som arbetar med kommunikation inom Stockholms universitet. Grupperna träffas några gånger om året för att utbyta erfarenheter inom respektive område.