Under våren har Stockholms universitet genomfört en upphandling av redaktionella skribent- och redaktörstjänster, för både svenska och engelska texter. Det är nu klart vilka de upphandlade leverantörerna blir och ett tvåårigt avtal med möjlighet till förlängning 1 + 1 år har slutits.

Skribent- och redaktörstjänster på svenska

Inom området redaktionella skribent- och redaktörstjänster på svenska är två leverantörer upphandlade, i rangordning.
I första hand ska du anlita Enskild firma Henrik Lundström. Kontaktperson är Henrik Lundström, e-post h.lundstrom@swipnet.se och telefon 0707-430501
Om leverantören ovan inte har möjlighet att utföra det aktuella uppdrag kan du i andra hand kontakta Södra Tornet Kommunikation AB. Kontaktperson är Jonas Pertoft, e-post info@sodratornet.se och telefon 018-363626.

Skribent- och redaktörstjänster på engelska

Inom området redaktionella skribent- och redaktörstjänster på engelska är en leverantör upphandlad. Det är enskild firma Henrik Lundström. Kontaktperson är Henrik Lundström, e-post h.lundstrom@swipnet.se och telefon 0707-430501.

Har du vidare frågor kring de upphandlade leverantörerna och hur du anlitar dem kan du kontakta Per Larsson vid Samverkansavdelningen, per.larsson@su.se.

Kontaktuppgifter för upphandlade leverantörer vid Stockholms universitet för produktion inom kommunikationsområdet hittar du här.