Uppdragsförfrågan fotograf

Prislista

Fotografering
Fotografering, restid och förberedelser: 950 kr/h
Assistent vid porträttfoto: 400 kr/h
Bildhantering: 950 kr/h
Leta externa el. arkivbilder*: 650 kr/h
Redigering av externa bilder*: 650 kr/h

* Externa bilder avser bilder tagna av annan fotograf. Arkivbilder avser bilder fotade vid annat tillfälle.

Friköp av bilder
- Alla rättigheter (SU + press/tredjepartsbruk): påslag 40% på arbetskostnaden.
- Fri användning av SU: påslag 25% på arbetskostnaden.  
- Pressrättigheter/tredjepartsbruk: påslag 15% på arbetskostnaden.
- Inga utökade rättigheter: påslag 0% på arbetskostnaden
- Friköp av enstaka arkivbild/er: 950 kr inkl. alla rättigheter (fast pris per bild).

OB-tillägg
Fotografering efter kl.19 på vardagar och helger: påslag 25% på arbetskostnaden

Detaljerad prislista (86 Kb)

Blankett fotomedgivande

Fotograf

Niklas Björling