Varför anlita leverantörer?

  • De har förståelse för målgruppen
  • De vet hur man kommunicerar med olika målgrupper och har kreativa förslag och lösningar
  • De ger stöd i att tolka riktlinjerna i Manualen för visuell identitet
  • De har kunskap om produktionstekniska frågor och kanalval
  • De kvalitetssäkrar
  • Du sparar tid

Avrop

Inom de flesta områden finns endast en upphandlad leverantör och då behövs inget avrop göras. Undantaget är översättnings - och vissa tryckeritjänster. Avrop till tryckerier och översättning gör du enkelt på hemsidan www.avropa.se. Mer information under respektive tjänst.
Trycktjänster kan även köpas in via reklambyrå eller produktionsbyrå . Då behövs inte heller något avrop.
 
För stöd och rådgivning i samband med visuell identitet/grafiska profil kontakta visuellidentitet@su.se