Beställning och kostnadsuppskattning

Du eller någon annan på din avdelning eller instititution arrangerar ett evenemang som ni önskar ska spelas in och kanske även direktsändas. Gör en förfrågan via serviceportalen, www.su.se/serviceportalen, så får du samtidigt en kostnadsuppskattning.

Detsamma gäller om ni vill göra filmklipp (teaser) inför en händelse eller evenemang som ni arrangerar.

Publicering och spridning av filmer

Det är du som beställare av rörlig bild, som ansvarar för att filmen eller direktsändningen publiceras på er webbplats oavsett om ni använder publiceringsverktyget Polopoly, eller ej.

Publicering och effektiv spridning via Polopoly

En fördel med att använda det universitetsgemensamma publiceringsverktyget Polopoly är enkel och effektiv spridning (marknadsföring) via universitetsgemensamma webbar.

1. Du gör en evenemangsartikel på relevant ställe i polopolywebbplatsen, lägger in kalenderdatum och tid samt kategoriserar den till relevanta kalendrar för din målgrupp och till su.se/play. Alla polopolyredaktörer inom universitetet har behörighet att göra detta.

2. Du har en bild/foto/illustration för evenemanget, i liggande format, som du lägger in i filmelementet, tillsammans med de parametrar du får från mediaproduktion efter din beställning.

3. Du förbereder din artikel med rörlig bild för att enkelt kunna presenteras i listor och på löpsedlar, genom att:

  • klistra in bilden i artikelns puffläge och bockar för att ska visas
  • korta rubriken (om möjligt) i puffläget
  • skriva en bra inkastartext (syns på löpsedlar) i puffläget
  • skriva in en länktext t ex: "Öppen föreläsning 16 maj" i puffläget
  • välja underkategorier för su.se/play (fäll ut kategorin www.su.se/play för att hitta dess underkategorier)
  • maila till play@su.se om du vill vara säker på att filmen eller direktsändningen kommer att visas på su.se/play.

4. För att den ska kunna visas på su.se/play START-sida måste du skicka en högupplöst bild (den du använt i övrig kommunikation av evenemanget) till play@su.se. Glöm inte bifoga webbadressen till kalenderhändelsen där det framgår datum och tid.

5. Efter direktsändningen får du "filmparametrarna för arkivplatsen" från medieproduktion och då kan du ändra i filmelementet i din artikel för fortsatt spridning av filmen.

6. Förutom via webb finns fler universitetsgemensamma kanaler med möjlighet till större spridning. Se su.se/kanaler 

Bra att veta:
- Mediaproduktion ser till att alla intron/outron på filmer och filmklipp är lika, med tydlig avsändare (SU)
- Beställer du en stillbild från filmen av mediaproduktion får du den samtidigt med parametrarna enligt punkt 5 ovan.
- När du beställer rörlig bild av mediaproduktion, kolla så att lagring på universitetets mediaserver ingår i priset.
- På su.se/play presenteras och marknadsförs webbfilmer för en extern publik.

Direktsändningar och filmer för medarbetare vid SU, såsom t ex "Upptakten", återfinns endast på su.se/medarbetare.