Tryck

Mallar och stöd för trycksaker/originalproduktioner

För de flesta typer av trycksaker finns mallar i Verktyg för visuell identitet, antingen i Produktionsverktyget eller som nedladdningsbara filer i Mediabanken. Stöd och information finns i Manual för visuell identitet samt på Medarbetarwebben.

Skapa tryckproduktioner

Mallar finns i Verktyg för visuell identitet för våra standardprodukter. För mer avancerade produktioner kan du ta hjälp av våra upphandlade produktions- och reklambyråer.

Att beställa tryckeritjänster

Universitetet har upphandlade ramavtal med tre olika tryckerier som täcker våra olika behov av trycksaker. De flesta av våra standardprodukter kan du skapa själv och beställa genom universitetets produktionsverktyg som är kopplat direkt till rätt tryckeri. Vill du producera en avhandling, ta kontakt med biblioteket.

Kontakt och information

Visuell identitet
visuellidentitet@su.se

Manual för visuell identitet
su.se/visuellidentitet

Mediabank och produktionsverktyg
su.se/visuellidentitet/verktyg

Avhandlingar
Universitetsbiblioteket

Avrops- och avtalsfrågor
Tryckeritjänster (Inköpsavdelningen)