Information i beställningen

När du skickar en beställning eller offertförfrågan gällande en trycksak till ett tryckeri ska du tänka på att få med följande information:

 • omfång (antal sidor)
 • format
 • antal
 • enkel/dubbelsidigt
 • papperskvalitet (typ, vikt, obestruket/bestruket)
 • färg (fyrfärg/svartvitt)
 • önskat leveransdatum
 • leveransadress
 • fakturaadress
 • kontaktperson

Beställningsinformation trycksaker (pdf)
Om papperskvalitet i Manual för visuell identitet

Upphandlad leverantör för standardprodukter

Universitetet har tecknat ett årsbaserat leverantörsavtal med AJ E-print AB för våra standardprodukter: visitkort, korrespondenskort, förtryckta brevpapper/kuvert, affischer, vetenskapliga posters, infoblad, intyg, vykort, rapporter/kompendier/motsv, folder, broschyr. Mallar finns antingen i universitetets produktionsverktyg eller som InDesignmall att hämta från Mediabanken.

Tryckprodukten skapad i universitetets produktionsverktyg
När du har skapat en trycksak skickar du beställning via formulär till tryckeriet direkt från produktionsverktyget och en kopia skickas även till dig som beställare. Använd knappen ”Skicka” under fliken ”Färdiga”.

Tryckprodukten skapad med InDesignmall/annat program
Beställning skickas med bifogad pdf-fil via mejl till AJ E-print AB, info@eprint.se, med relevant information för tryckbeställning, se ovan.

Observera att visitkort, korrespondenskort och förtryckt brevpapper/kuvert endast kan skapas i produktionsverktyget. Förtryckt kuvert med logotyp och adress till Stockholms universitet beställs via SU-butiken.

Kontakt AJ E-print AB
Peter Jonsson: 08-545 166 96, p.jonsson@eprint.se
Besöksadress: Oxtorgsgatan 9-11
Beställningar går till: info@eprint.se

Upphandlade leverantörer för samtliga delområden

 • Doktorsavhandlingar: Universitetsservice Us AB
 • Högtidstryck: Universitetsservice Us AB
 • Publikationstjänster (böcker, skriftserier, uppsatser): Publit Sweden AB
 • Utbildningskataloger, broschyrer, foldrar mm: AJ E-print AB
 • Produktionsverktyget: AJ E-print AB

Avropa.se

Tryck av andra produkter än de som ingår i avtalet med vår leverantör av standardprodukter beställs som enstaka avrop för varje produktion. Detta gör du via avropa.se till de tio ramavtalsleverantörer som upphandlats via Kammarkollegiet.

Offertförfrågan skickas med bifogad pdf-fil via mejl till alla tio upphandlade leverantörerna med relevant information för tryckbeställning enilgt ovan.

Årsbaserat leverantörsavtal

Om det finns behov kan institution/enhet avropa eget årsbaserat leveransavtal för de produkter det inte redan finns universitetsövergripande avtal för. Inköpsavdelningen ger information och stöd vad gäller avtal och avrop.
su.se/upphandling

Avhandlingar

Universitetet har en specifikt upphandlad leverantör för tryckning av avhandlingar, Universitetsservice US-AB. Universitetsbibliotekets avhandlingsstöd innefattar bl.a. mallar för inlaga och instruktioner om spikningen.
Spika och trycka avhandlingar