Webbpublicering

Kontakt

Press och redaktion
Nå ut med nyheter, forskningsrön och evenemang i universitetets kanaler.
redaktion@su.se

Huvudredaktör/Content Manager
Råd och stöd vid terminologi, struktur- och innehållsarbete till webbredaktörer inom universitetsförvaltningen för www.su.se,  www.su.se/english och www.su.se/medarbetare.
suwebb@su.se

Polopoly stöd och support
serviceportalen.su.se

Webbredaktörsutbildning
Polopolyutbildning
Obligatoriska moment för huvudredaktörer: Kommunikationsnätverket

Universitetets förvaltningsteam
Arbetar för vidareutveckling av funktionell och teknisk karaktär av universitetets webbplatser i Polopoly.

Kontaktpersoner vid institutioner/centrum och förvaltning
Lista