Regler och riktlinjer

De regler och riktlinjer som är beslutade i regelboken och de anvisningar för webb som ligger i manualen för visuell identitet gäller alla webbplatser inom Stockholms universitet oavsett publiceringsverktyg.

Polopoly

Förutom att universitetets centrala webbplatser byggts upp i Polopoly använder idag merparten av universitets institutioner Polopoly för att förvalta sina webbplatser.

Polopoly förvaltas enligt universitetets förvaltningsmodell och utvecklas successivt utifrån verksamhetens behov. All utveckling som görs kommer alla användare av systemet till del. Det innebär att man som användare kan vara säker på att webbpubliceringsverktyget utvecklas i takt med nya krav på t ex tillgänglighet, arkivering eller mobilanpassningar.

Utbildning

Inom ramen för Kommunikationsnätverket erbjuds utbildningar för webbredaktörer bl.a. vad gäller sökmotoroptimering, hur man skriver för webben samt juridik på internet.

För att arbeta i webbpubliceringsverktyget Polopoly finns två olika  redaktörsutbildningar, webbredaktörsutbildning (en halvdag) och huvudredaktörsutbildning (tre halvdagar). Utbildade redaktörer erbjuds sedan att besöka webbstugor och brush-ups för att få hjälp och kunna diskutera specifika problem eller fräscha upp kunskaperna.