Antalet avgiftsskyldiga mastersstudenter som börjar studera vid lärosätet hösten 2017 är 132, den högsta siffran hittills sedan avgifterna infördes 2011. Till största delen är det program inom den samhällsvetenskapliga fakulteten som har ökat, men alla fakulteter har sett en viss ökning av studenter, varav de flesta har en examen från Kina, Bangladesh, Indien och USA.

Ansökningsomgången till höstens masterutbildningar vid Stockholms universitet ökade med 17 procent med 13 368 ansökningar till de internationella utbildningsprogrammen. Även till vårens utbildningar har en ökning skett. Stockholms universitet hade i år 470 sökande totalt i första hand vilket motsvarar en ökning på 13 procent mot förra året.

Totalt sett har antalet sökande till vårens internationella utbildningar vid svenska universitet och högskolor minskat – med en procent för internationella kurser och program på grundnivå samt med 14 procent för masterprogram. Stockholms universitet är bland de nio lärosäten som får fler sökande i första hand jämfört med vårterminen 2017. Totalt sökte 3 842 studenter till vårens program.

Stockholm välkomnar nya internationella studenter