BIPs inom Civis

Det nya Erasmusprogrammets mål är att vara mer inkluderande och underlätta möjligheten till internationell erfarenhet för studenter som av olika skäl inte kan åka på utbyte en hel termin. Inom Civis finns möjlighet att planera och anordna så kallade Blended Intensive Programmes (BIP), dvs kortare kurser om 3-6 ECTS som innehåller både en fysisk och en virtuell kursdel – tillsammans med andra partneruniversitet. En förutsättning för en BIP-kurs är att kursen ges tillsammans med minst två andra Civis-universitet i Erasmus programländer och att minst 15 studenter med Erasmusstipendium från andra Civis-universitet deltar. Studenter, lärare och personal som deltar i en mobilitet inom BIP kan ansöka om Erasmusstipendium.

Ansökan om att få ge en BIP innebär att man tillsammans med minst två andra Civis-universitet planerar och ger en gemensam kurs på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå. Efter att BIP:en är avslutad och rapporterad kan koordinerande institution beviljas € 6 000–8 000 i organisationsstöd för planeringsarbete och genomförande, beroende på antal studenter som deltar i kursen. Lokala intäkter för helårsstudenter och helårsprestationer kan tillkomma.

Sista ansökningsdag: 15 november 2022

Läs mer på sidan: Ansökningsomgång för blandade intensivprogram (BIP) inom Civis