Tid: Onsdag 4 september kl. 08.30-09.30

Plats: Ekosalen, Studenthuset

Språk: Svenska

I Stockholms universitetets handlingsplan för internationalisering är ett av målen att universitetet ska verka för förbättrade förutsättningar för internationell rekrytering, mobilitet och samarbete. Vilket stöd finns idag för att attrahera internationella medarbetare till universitetet och till Stockholm?

Relocation

Webbplatsen www.su.se/relocation är framtagen i samarbete mellan flera avdelningar vid förvaltningen och syftar till att informera och locka internationella medarbetare till universitetet och Sverige. Den innehåller bland annat information från Migrationsverket, Skatteverket och Försäkringskassan inför flytten till Sverige, hur det är att vara anställd vid Stockholms universitet och hur det är att leva och bo i Stockholm och Sverige. Syftet med sidan är att samla all viktig information på en och samma plats så att det blir överskådligt för presumtiva och nya internationella forskare, lärare och administrativ personal att förstå hur det går till att flytta till Sverige för att påbörja en tjänst vid universitetet.

Presentation av Marie Jackalin, huvudredaktör för universitetets tre centrala webbplatser och Helene Komlos Grill, projektledare för internationell kommunikation vid Samverkansavdelningen.

SDCN

Stockholm Dual Career Network är ett nätverk för medföljande partners till internationella anställda på Stockholms samtliga lärosäten och ett antal företag i Stockholm. En anledning till att vissa internationella medarbetare tackar nej till att flytta till Sverige är att deras partners inte hittar en intressant tjänst eller ett sammanhang de tillhör. Nätverkets syfte är att förkorta vägen in på den svenska arbetsmarknaden genom karriärrelaterade aktiviteter samt genom att erbjuda ett nätverk av personer i samma situation. SDCN har 500 registrerade medlemmar varav många har fått kvalificerade jobb i Sverige. SDCN drivs av Stockholms Akademiska Forum och Stockholms universitets medarbetare är automatiskt medlemmar i nätverket genom lärosätets medlemskap i Staf.

Presentation av Sophia Wallin, projektledare vid Staf, June Law, projektassistent och Fritjof Stöppler President SDCN Management Team.

Anmälan

Välkommen att anmäla dig till frukostträffen här.

Inom ramen för Stockholms universitets internationaliseringsarbete arrangerar SU:s internationella arbetsgrupp (SINT) frukostträffar om olika ämnen som rör internationalisering.