Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) presenterar årets internationaliseringsindex. Årets index visar en svagt positiv utveckling i hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är. Liksom förra året tilldelas Handelshögskolan i Stockholm och de tekniska högskolorna Chalmers och KTH fem av fem stjärnor som Sveriges mest internationella lärosäten.

Stockholms universitet får fyra av fem stjärnor tillsammans med Blekinge tekniska högskola, Karolinska institutet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Uppsala universitet.

Läs mer på STINT:s webb.