Webbinariet ”The contribution of Cultural Heritage to sustainable development in the MENA area” kommer att diskutera strategier för att bevara och främja kulturarvet i MENA-området (Mellanöstern och Nordafrika) i en situation där den politiska krisen troligen kommer att förvärras av coronapandemin.
Programpunkter som behandlas är: Bevarande av kulturarvet: en europeisk modell, Kulturarv och vetenskaplig diplomati samt Lokal turism som motor för hållbar utveckling. Sapienza-universitetet inbjuder särskilt akademiker inom Civis-alliansen att bidra aktivt i programmet för webbinariet.
För mer information, kontakta professor Carlo Giovanni Cereti, carlogiovanni.cereti@uniroma1.it, eller Daniela Magrini, daniela.magrini@uniroma1.it, båda vid Sapienza-universitetet.


Samarbetet Civis – European Civic University Alliance för samman över 384 000 studenter och 55 000 medarbetare vid åtta universitet i Europa.
Syftet med Civis är att underlätta samarbeten över nationella gränser och att öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal.
För mer information om Civis, se: https://www.su.se/samverkan/v%C3%A5ra-samarbeten/civis-ett-europeiskt-universitetssamarbete-1.407750