För den först etablerade hubben om Klimat, miljö och energi gjordes en första utlysning för aktiviteter i våras och de första sex gemensamma kurserna beslutades tidigare i höst. Nu görs en andra utlysning av gemensam utbildning inom Klimat, miljö och energi, som har två grundkrav:

  • förslagen ska inkludera samarbete mellan minst tre Civis-universitet
  • förslagen ska vara relevanta för det interdisciplinära och utmaningsbaserade temat Klimat, miljö och energi.

Förslag skickas senast den 1 februari till Fredrik Oldsjö.

Mer information om utlysningen

I den första utlysningen skickade SU in många förslag på befintliga kurser av relevans för temat. För att dessa eller andra kurser ska kunna inkluderas i hubben, krävs att samarbete inom kursen etableras med minst två andra Civis-universitet, t ex i form av gästföreläsare, delade moment, handledarskap eller mer genomgripande samarbeten.

Inom ramen för Civis finns medel för mobilitet för studenter, lärare och andra anställda men inte för arbetstid. Med stöd av UHR avsätter SU en mindre pott medel för att stimulera initiativ till gemensamma aktiviteter inom Civis. Dessa medel kan täcka vissa kostnader för arbetstid för att utveckla samarbeten med kollegor på andra Civisuniversitet. Kontakt Fredrik Oldsjö (fredrik.oldsjo@su.se) om det är relevant i samband med denna utlysning.
 
All information om utlysningen finns på Civis webbplats.

Om Hub1

Läs mer om Hub1 eller titta på videointervjun med Alasdair Skelton, ordförande för CIVIS Hub 1

 

 

Nyhetsbrev från Civis-alliansen

Anmäl dig till Civis nyhetsbrevet, för att hålla dig uppdaterad om Civis-aktiviteter och utlysningar för forskare och studenter. Nyhetsbrevet kommer ut en gång i kvartalet. 

Anmäl dig som prenumerant till nyhetsbrevet