Masterbroschyrens omslagsbild Foto: Niklas Björling

Om du vill beställa broschyren till din institution eller avdelning kan du kontakta Karin Persson på Studentavdelningen.