Doktorandmobilitet

Utbytesmöjligheter för doktorander

Doktorander har många möjligheter att delta i utbyten. De räknas både som student och personal och kan därför söka utlysningar som gäller båda dessa grupper. Mobiliteter som utförs inom ramen för Erasmus+ är stipendiefinansierade.

Att ta emot en doktorand

Doktorander räknas både som student och personal och tillhör därför båda dessa grupper.

Gästforskarbostäder

Stockholms universitet hyr och administrerar ett antal bostäder som hyrs ut till internationella gästforskare och -doktorander. Tll sista december 2022 hyrs bostäder även ut till andra grupper av inresande doktorander.