Civis-dagen den 10:e november kommer att med utgångspunkt i temat hållbar utveckling fokusera på hur högre utbildning kan utformas för att möta samhällsutmaningar som rör både det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området.

Forskare, medarbetare och studenter från alla universiteten i alliansen är inbjudna att delta i seminarier och hackaton som kommer att ske digitalt pga den rådande coronapandemin. De datum i september som har nämnts tidigare utgår och ersätts av novemberträffen.
 
Stockholms universitet är arrangör tillsammans med Université d’Aix-Marseille och Université libre de Bruxelles.
 
Mer information om programmet och anmälan kommer att komma senare, men boka in datumet redan nu!
 
Mer information om Civis: www.su.se/civis/sv