Fler artiklar om internationellt arbete

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Stockholms universitet
 4. Internt
 5. Råd & stöd
 6. Internationalisering
 7. Fler artiklar om internationellt arbete

Fler artiklar om internationellt arbete

 • Internationell träff med fokus på öppen vetenskap 2019-10-15 Under en härlig höstvecka i september träffades 18 bibliotekarier från 13 olika lärosäten runt om i Europa för att diskutera övergången till öppen vetenskap. Konferensen arrangerades inom ramen för Erasmussamarbetet och hade titeln Erasmus Staff Week for Librarians: Towards Open Science.
 • ”Nu är vi redo att ta emot hotade akademiker” 2019-10-15 Under hösten kommer Stockholms universitet att erbjuda plats åt hotade akademiker från andra länder genom det internationella nätverket Scholars at Risk.
 • Nobel Calling i Stockholm och på universitetet 2019-10-09 I samarbete med Nobel Prize Museum arrangerar Stockholms universitet "Nobel Calling", en serie föreläsningar och aktiviteter 7-14 oktober, veckan då Nobelprisen tillkännages.
 • Officiellt startskott för europeiskt samarbete 2019-10-08 Samarbetet CIVIS – European Civic University Alliance för samman över 384 000 studenter och 55 000 medarbetare vid åtta universitet i Europa. Den 1:a oktober gick det officiella startskottet för alliansarbetet.
 • Seminarium: Stockholms universitets samverkan med afrikanska lärosäten 2019-10-04 Välkommen till ett morgonseminarium om forskning och utbildning med fokus på samarbete med länder i Afrika. Seminariet kommer att hållas på engelska.
 • Nobelpromenad på campus 2019-09-27 I samarbete med Nobel Prize Museum arrangerar Stockholms universitet "Nobel Calling Stockholm", en serie föreläsningar och aktiviteter 7-14 oktober, veckan då Nobelprisen tillkännages.
 • Nobelprisets historia 2019-09-27 Nobelpriset är världens mest prestigefyllda pris, men hur instiftades det, hur fungerar det, och hur har det utvecklats sedan dess?
 • SU:s Latinamerikaforum (SULAF) 2019-09-26 Stockholms universitets Latinamerikaforum är öppet för alla medarbetare och avser träffas en gång per termin.
 • Presentation om Scholars at Risk 2019-09-26 Välkommen till en Good Morning with Global Engagement frukostträff på temat internationalisering!
 • Välfärdsstudier lockade studenter – som fastnade för Sverige 2019-09-26 De lämnade campus för att undvika ärtsoppa och pannkakor. Den svenska torsdagsklassikern gjorde inget vidare intryck på de internationella studenterna på 70-talet. Det gjorde däremot den svenska välfärdsmodellen.
 • Nytt CIVIS-samarbete presenterades 2019-09-25 I somras var Stockholms universitet ett av universiteten i Europa som fick anslag inom Europeiska kommissionens utlysning ”European Universities”. Stockholms universitet bildar tillsammans med sju andra universitet CIVIS - European Civic University Alliance. Denna universitetsallians syftar till att skapa en integrerad universitetsmiljö för studenter och anställda vid de deltagande universiteten. I veckan deltog två av dessa i ett möte vid Stockholms universitet där de presenterade sina respektive lärosäten.
 • Träff med internationella partners 2019-09-25 Under tre soliga höstdagar, 19-21 september, anordnade Stockholms universitet tillsammans med Karolinska Institutet och Kungliga Tekniska högskolan, Stockholm Partner Days 2019.
 • Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning 2019-09-23 Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag på nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning. Förslagen ska genomföra EU:s student- och forskardirektiv. Ett viktigt syfte med förslagen är att locka fler studenter, forskare och andra högkvalificerade personer till Sverige och underlätta för dem som har utbildats här i landet att stanna kvar och arbeta.
 • Gemensamt masterprogram invigt i Salamanca 2019-09-18 Första terminen i Salamanca, andra terminen i Stockholm och tredje i Paris. Så ser upplägget ut för de studenter som går det nya masterprogrammet om Latinamerika och Europa som ges inom ramen för Erasmus mundus gemensamma masterprogram.
 • Fokus Afrika: en studie om forskning och utbildning för ökat samarbete 2019-09-17 Stockholms universitet arbetar strategiskt med att vidareutveckla och öka internationella samarbeten inom forskning och utbildning. Inom ramen för internationaliseringsarbetet har en regionstudie om Afrika tagits fram. Studien kommer att fungera som underlag för universitetets fokus på afrikanska länder. Den 9:e oktober arrangeras ett seminarium för medarbetarna där studien presenteras närmare.
 • CIVIS – presentation av två partneruniversitet 2019-09-09 Välkommen till en Good Morning with Global Engagement frukostträff på temat internationalisering!
 • Informationsträff om internationell studentrekrytering 2019-09-03 Välkommen till höstens informationsträff där vi informerar om arbetet med internationell studentrekrytering vid Stockholms universitet under 2019.
 • Internationella studenter välkomnades till SU 2019-08-27 För universitetets nya internationella studenter var det välkomstdagar (Arrival days) den 24:e och 25:e augusti. Fokus dessa dagar är att ta emot de nya studenterna och bidra till en bra och trygg start för dem vid Stockholms universitet.
 • Att locka internationella medarbetare 2019-08-27 Välkommen till en Good Morning with Global Engagement frukostträff på temat internationalisering!
 • CIVIS – European Civic University Alliance 2019-08-15 Ökad mobilitet mellan ledande universitet i Europa.
 • I höst möter vi studenter från hela världen! 2019-08-15 Under hösten kommer Stockholms universitet att delta i både digitala och fysiska rekryteringsaktiviteter för att informera om universitetets utbildningsutbud för internationella studenter.
 • Master’s Fair den 20:e november i Södra huset 2019-08-15 Stockholm universitet arrangerar 20:e november en Master’s Fair i korridoren på plan 3 i Södra huset, för att informera om Stockholms universitets mastersprogram på engelska till våra studenter. Här kan du anmäla dig och din institution!
 • Nu stärks arbetet med internationalisering 2019-08-08 Global Engagement är Stockholms universitets plan för det fortsatta arbetet med internationalisering.
 • Studieinformation utomlands 2019-08-06 Stockholms universitet deltar i rekryteringsaktiviteter utomlands för att möta studenter och informera om universitetets utbildningsutbud för internationella studenter.
 • Universitetssamarbete beviljas EU-stöd 2019-06-28 Universitetsalliansen CIVIS (European Civic University Alliance), där Stockholms universitet ingår, är ett av 17 pilotprojekt som får anslag inom Europeiska kommissionens utlysning ”European Universities”.
 • Ny broschyr presenterar universiteten i Stockholm 2019-05-27 Broschyren "Stockholm: the university capital" presenterar universiteten KI, KTH och Stockholms universitet i Stockholm.
 • Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet bildar universitetsalliansen Stockholm trio 2019-05-27 En universitetsallians av internationell modell ska etableras mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Den 27 maj undertecknas överenskommelsen.
 • Gör som Karin och Daniel – åk på Erasmus för personal! 2019-05-27 Alla känner till att studenter kan åka på utbyte genom programmet Erasmus+. Men visste du att det även finns möjlighet för administrativ personal att åka på utbyte till ett annat universitet i Europa under en kortare period?
 • Frukostträff: "Kopplingen mellan studier och karriär för nationella och internationella studenter" 2019-05-22 Välkommen till en Good Morning with Global Engagement frukostträff på temat internationalisering! Information in English below.
 • Webbsida för internationella medarbetare som vill flytta till Sverige 2019-05-20 Webbsidan su.se/relocation ger information om hur det är att vara internationell medarbetare vid Stockholms universitet och att flytta till och bo i Sverige.
 • “Vad det är vi talar om när vi talar om undervisning internationellt?" 2019-05-07 Välkommen till en Good Morning with Global Engagement frukostträff på temat internationalisering! Information in English below.
 • Hallå där… Maria Wilenius vid ledningssekretariatet, vad är CIVIS? 2019-04-05 Maria Wilenius, chef för ledningssekretariatet, är med i styrgruppen för det europeiska samarbetsprojektet CIVIS – European Civic University Alliance. I februari lämnade projektet in en ansökan om att bli ett av EU-kommissionens pilotprojekt för strategiska universitetssamarbeten, ett så kallat Europauniversitet. Syftet med EU-projektet är att främja europeiska samarbeten mellan universitet som är av olika slag och från olika delar av Europa.
 • Stor ökning av antagna studenter till Stockholms universitets internationella mastersprogram 2019-04-05 Trots ett något lägre antal ansökningar har antalet studenter som antagits till Stockholms universitets internationella mastersprogram ökat med 37 procent jämfört med förra året. Det totala antalet antagna betalande studenter ökade samtidigt med 22 procent jämfört med höstterminen 2018.
 • Good Morning with Global Engagement. SU:s långsiktiga internationaliseringsplan 2019-03-26 Välkommen till frukostträff på temat internationalisering! Information in English below.
 • Nytt rektorsråd för internationell samverkan 2019-03-07 Rektor har utsett Karin Bergmark, professor i sociologi och tidigare vicerektor för humaniora och samhällsvetenskap, till nytt rektorsråd för internationell samverkan.
 • Internationella forskare berättar 2019-02-12 Forskarna Cheuk-Wai Tai från Hong Kong och Angela Adamo från Italien berättar i de här nyproduerade filmerna om hur det är att arbeta som forskare vid Stockholms universitet och att flytta till Sverige och bo i Stockholm.
 • Europeiskt universitetsnätverk möttes i Stockholm 2019-02-01 Stockholms universitet var 1 februari värd för ett rektorsmöte med nätverket European Civic University.
 • Kopplingen mellan studier och karriär i fokus på workshop 2019-01-28 Erfarenhetsutbyte, inspiration och idéutbyte var i fokus när ett femtiotal medarbetare från förvaltningen och kärnverksamheten möttes för att delta i en workshop om kopplingen mellan studier och karriär med fokus på internationella studenter.
 • Många ansökningar till internationella program 2019-01-21 Hösten 2019 vill 12 501 internationella studenter läsa masterprogram och 2 166 kandidatprogram vid Stockholms universitet. Mest populära är Decision Support and Risk Analysis, Information Security och IT Project Management.
 • Nytt akademiskt samarbete med Chile 2018-12-09 Stockholms universitet har tillsammans med flera andra svenska lärosäten gått med i ett akademiskt samarbetsprojekt med flera chilenska universitet, ACCESS.
 • Stockholms universitet och Agenda 2030 2018-11-18 Inom både det naturvetenskapliga och det humanvetenskapliga området finns forskning och utbildning vid Stockholms universitet som rör Agenda 2030 som kan bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.
 • Internationell studentrekrytering ska underlättas 2018-11-06 Internationaliseringsutredningen lämnade den 31/10 in sitt slutbetänkande där syftet med utredningen har varit att öka Sveriges attraktivitet som studiedestination och kunskapsnation.
 • Samverkan och samarbete för kopplingen mellan studier och karriär 2018-10-12 Undersökningar visar att karriär är viktigt för de studenter som väljer att studera vid Stockholms universitet, detta gäller både nationella och internationella studenter.
 • Internationella alumner från hela världen berättar 2018-10-01 Hela fjorton internationella alumner är med i årets Ask our alumni och berättar i egenproducerade filmer om vad de har studerat vid Stockholms universitet och vad de arbetar med idag.
 • Nytt samarbete med Sydafrika 2018-10-01 Från 2019 är Stockholms universitet med i South Africa-Sweden University Forum (SASUF), ett samarbetsprojekt mellan 8 svenska och 23 sydafrikanska universitet.
 • Working in Sweden – Ny guide för att arbeta eller driva företag i Sverige 2018-09-10 Hur funkar det om man vill jobba eller starta företag i Sverige? Vilka regler gäller kring arbetstillstånd, lönesättning och anställning? Det är några av frågorna som den nya sajten www.workinginsweden.se ger svar på.
 • Den nya Masterbroschyren är här 2018-09-07 Masterbroschyren för 2019-2020 finns nu att hämta vid Infocenter i Studenthuset.
 • Ytterligare fokus på internationella arbetet 2018-08-28 Universitetet fortsätter att fokusera på internationalisering för att göra de globala aspekterna av forskning, utbildning och samverkan tydliga och tillgodose en internationell akademisk miljö. I samband med att centrala strategier för perioden 2019-2022 nu tas fram har rektor därför beslutat om en särskild strategi för fortsatt internationalisering, vars huvudpunkter även ska ingå i de övergripande strategierna.
 • Nya filmer: internationella studenter om Stockholm och vikingaforskning på Birka 2018-08-13 De internationella studenterna Alyssa och Andrei intervjuas i tidningen The Local om hur de upplever att det är att vara student i Stockholm. Tidigare i våras producerades också en film om universitetets vikingaforskning som fick stor spridning internationellt.
 • Andra utlysning inom samarbete med Tokyo universitet 2018-08-08 Sista ansökningsdatum för denna utlysning är 5 oktober 2018.
 • Yttrande över En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3) 2018-08-07 Dnr SU FV-1.1.3-0926-18
 • UKÄ:s årsrapport: Fler utländska studenter 2018-05-30 Antalet utländska studenter ökar vid svenska lärosäten men söktrycket är fortsatt lågt till vissa yrkesutbildningar, som till lärare och sjuksköterska. Det visar UKÄ:s årsrapport 2018.
 • Lyckat ledningsbesök och stort intresse för universitetet i Latinamerika 2018-05-28 Under våren har Stockholms universitet haft särskilt fokus på Latinamerika. Ledningsbesök till ett flertal länder i regionen och rekryteringsaktiviteter har arrangerats för att skapa kontakter, vidareutveckla relationer och möta studenter.
 • Chalmers, Handelshögskolan och KTH mest internationella 2018-05-24 Chalmers, Handelshögskolan och KTH är mest internationella enligt STINT:s internationaliseringsindex. Stockholms universitet får fyra stjärnor av fem.
 • Master’s Fair den 13:e november i Studenthuset 2018-05-18 Studentavdelningen och Samverkansavdelningen kommer att arrangera en Master’s Fair på campus den 13:e november 2018, en mässa för utbytesstudenter som befinner sig på Stockholms universitet för att de ska lära sig mer om vilka mastersprogram vi erbjuder.
 • Besök från Sri Lanka för samtal kring forskningssamarbete 2018-04-24 Stockholms universitet har haft besök av en delegation från Sri Lanka under ledning av Professor Sirimali Fernando från Sri Lankas National Science Foundation.
 • Nya medel till åtta institutioner för samarbete med University of Illinois 2018-04-23 Rektor beslutade att ge medel till åtta forskare vid åtta institutioner som alla har pågående samarbeten med kolleger i Urbana-Champaign.
 • Samarbetsprojekt med Tokyo 2018-04-23 Sju projekt vid åtta olika institutioner har beviljats medel för samarbete med University of Tokyo. En ny utlysning kommer med sista ansökningsdatum 30 september 2018.
 • Nätverk för medföljande till internationella anställda i Stockholm 2018-04-17 Är du en internationell medarbetare vid Stockholms universitet med en medföljande partner eller make/maka? Då kan han eller hon bli medlem i Stockholm Dual Career Network (SDCN), ett nätverk som riktar sig till medföljande till internationella anställda i Stockholm.
 • Forskning med fokus på Latinamerika 2018-04-09 Stockholms universitet har flera forskare som arbetar med forskning med fokus på Latinamerika. Den här filmen presenterar kort några av dessa och Institutet för Latinamerikastudier vid Stockholms universitet.
 • Ny rapport kartlägger internationella forskningssamarbeten vid universitetet 2018-04-08 En ny intern rapport kartlägger Stockholms universitets internationella forskningssamarbeten genom att titta närmare på lärosätets vetenskapliga sampublikationer visar att andelen internationella sampublikationer ökar, idag är de 70%.
 • Att ranka universitet – om rankningar och Stockholms universitet 2018-04-08 Sedan nästan femton år tillbaka finns internationella listor som rankar universitet och lärosäten utifrån olika indikatorer. Rankningslistornas antal och betydelse har ökat under det senaste decenniet, men så har även kritiken mot rankningsorganisationernas metoder och brist på transparens. Ett nytt internt arbetsdokument tittar närmare på rankningar och dess betydelse för lärosätet.
 • Nytt Latinamerikaforum för internt samarbete 2018-01-22 SU:s Latinamerikaforum är öppet för alla medarbetare som önskar ta del av information, erfarenhetsutbyte och delta i nätverk som rör samarbeten, forskning och utbyten med länder i Latinamerika.
 • Studentundersökning visar positiva resultat 2018-01-22 Studentundersökningen International Student Barometer (ISB) ger lärosäten världen över återkoppling på hur internationella studenter upplever sin studietid. Stockholms universitet har deltagit fem gånger, och senaste undersökningen visar att utvecklingsarbete ger positiva resultat.
 • Populära masterutbildningar bland internationella studenter 2018-01-22 Årets ansökningsomgång till höstens masterutbildningar hade 13 035 ansökningar, och 1 986 sökande till kandidatprogrammen. De mest populära masterprogrammen är i internationell kommersiell skiljedomsrätt, nationalekonomi, informationssäkerhet, internationell och jämförande pedagogik, och bank och finans/finansiell ekonomi.
 • Informationsträff – Internationella alumner i fokus 2018-01-17 Välkommen till en informationsträff om arbetet med internationella alumner.
 • Studenter från tolv länder deltog i webinars 2017-12-19 I kommunikationen med presumtiva internationella studenter under sökperioden i den internationella omgången genomför Studentavdelningen webinars för att möta de internationella studenterna digitalt för att ge information och svara på frågor. Totalt deltog ett fyrtiotal studenter från tolv länder i webinarierna 11 december.
 • Examen från Stockholms universitet leder till arbete visar undersökning med internationella alumner 2017-12-15 Två tredjedelar av våra internationella alumner har övervägande positiva erfarenheter av sina studier vid Stockholms universitet. Det visar den alumnundersökning som har genomförts vid universitetet under året.
 • Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation 2017-12-06 Stockholms universitet är med i Nätverket för internationell marknadsföring och kommunikation. Nätverket har en nära koppling till SUHF:s Expertgrupp för internationaliseringsfrågor.
 • Fokus på Latinamerika – studie presenteras och informationsmöte hålls i januari 2017-12-06 Stockholms universitet har som målsättning att verka på den globala forsknings- och utbildningsarenan och erbjuda en internationell akademisk miljö. Inom ramen för sitt internationaliseringsarbete besöker Stockholms universitet olika regioner för att skapa nya kontakter, och förstärka befintliga.
 • Möten med studenter och alumner världen runt 2017-11-15 Under hösten har Stockholms universitet deltagit i rekryteringsaktiviteter och arrangerat evenemang för internationella alumner i olika delar av världen.
 • Ökat intresse bland internationella studenter 2017-08-24 Läsåret 2017/18 påbörjar 1 162 internationella studenter från hela världen sina studier vid Stockholms universitet. Av dessa är 851 utbytesstudenter och 311 nya internationella studenter som läser kurser/program under höstterminen 2017.
 • Stockholm välkomnar nya internationella studenter 2017-08-23 Under helgen anlände internationella studenter för att påbörja sina studier vid lärosäten i den svenska huvudstaden. Stockholms universitet tar emot 1162 nya studenter från hela världen.
 • Enkät med internationella alumner 2017-06-03 Stockholms universitet har under våren påbörjat sin satsning på internationella alumner.
 • Fyra stjärnor av fem i internationaliseringsindex 2017-05-12 Stockholms universitet får fyra stjärnor av fem möjliga i STINTs internationaliseringsindex, som nu uppdaterats med siffror från 2015.
 • Internationell lärarvecka 2017-04-27 Företagsekonomiska institutionen arrangerar sin årliga International Teaching Week den 8-10 maj, 2017. Alla Företagsekonomiska institutionens partneruniversitet har bjudits in att delta och hålla föreläsningar och workshops, samt till att nätverka med institutionens akademiker. Temat för veckans föreläsningar och aktiviteter är hållbarhet.
 • Stockholms universitet värd för internationellt möte om forskningssamarbete 2017-01-30 Stockholm universitet är värd för ett Excellence Seminar med deltagare från Sydkorea, Singapore, Kina, Indonesien och Brasilien den 14:e februari. Seminariet avslutar ett tvåårigt projekt för forskningssamarbete mellan forskare i Sverige och dessa fem länder.
 • Nytt verktyg mäter hur internationellt ett lärosäte är 2016-10-18 Stockholms universitet får fyra stjärnor av fem i ett nytt index för att mäta hur internationell forskningen, utbildningen, personalen och ledningen är. Indexet har skapats av STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.

Avdelningen för forskningsstöd/Global Engagement Team

Maria Wikse, internationell samordnare

E-post: info@fs.su.se

Good Morning with Global Engagement: frukosträffar

Inom ramen för Stockholms universitets internationaliseringsarbete arrangerar SU:s internationella arbetsgrupp (SINT) frukostträffar om olika ämnen som rör internationalisering. Anmäl dig till nästa frukostträff 11 oktober här.

Omslag folder

Folder

Ladda ner en folder om internationellt arbete vid universitetet eller beställ den via Samverkansavdelningen.