Programmet startar höstterminen 2024 och leder till en gemensam examen om 120 hp som utfärdas och undertecknas av samtliga tre lärosäten i ett gemensamt examensbevis.

Tre personer som skriver på papper.
Foto: Anna Riddarström

Arbetet med att ta fram överenskommelsen har pågått sedan våren 2022.

Ett fokus i arbetet med överenskommelsen har varit att studenterna på det kommande programmet, så långt det går att påverka, ska uppleva att de är programstudenter lika mycket på Karolinska Institutet som på KTH som på Stockholms universitet. 

I framtagandet av överenskommelsen har olika delar av förvaltningarna på de tre lärosätena samverkat kring sina respektive områden. 

I anslutning till styrgruppsmötet i Stockholm trio den 7 juni 2023, samlades akademiska representanter och tjänstemän som har varit involverade i arbetet och de tre rektorerna signerade överenskommelsen.

Rektor bloggar: Ny universitetsstyrelse – och nytt masterprogram i Stockholm trio