Fler artiklar om internationellt arbete

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Internationalisering
  7. Fler artiklar om internationellt arbete

Fler artiklar om internationellt arbete

Avdelningen för forskningsstöd/Global Engagement Team

Maria Wikse, internationell samordnare

E-post: info@fs.su.se

Good Morning with Global Engagement: frukosträffar

Inom ramen för Stockholms universitets internationaliseringsarbete arrangerar SU:s internationella arbetsgrupp (SINT) frukostträffar om olika ämnen som rör internationalisering. Anmäl dig till nästa frukostträff 20 september här.

Omslag folder

Folder

Ladda ner en folder om internationellt arbete vid universitetet eller beställ den via Samverkansavdelningen.