Regionstudie

Under 2017 har en arbetsgrupp inom lärosätet tagit fram en studie om Latinamerika, som presenterades för ledningen i juni 2017. Den ger underlag för beslut om hur universitetet kan utveckla sina relationer med regionen inom forskning, utbildning och samverkan inklusive rekrytering. Studien ger en överblick av universitet i Latinamerika, och av vilka samarbetsprojekt Sverige och Stockholms universitet har i de olika länderna i regionen. En förkortad version av studien finns nu tillgänglig att läsa på svenska och engelska.

Informationsmöte

Den 15:e januari bjuds universitets medarbetare in till ett informationsmöte på Latinamerikainstitutet om studien och universitetets planer för aktiviteter i regionen under 2018. Mötet blir även ett tillfälle att skapa en samlingspunkt för Latinamerikaintresserade medarbetare, så att vi kan få en bättre överblick kring olika initiativ, projekt och utbyten som görs med latinamerikanska partners.

Anmäl dig här för att delta i informationsmötet 15/1.

Mer information

Kontakt angående studien: Maria Wikse, internationell samordnare vid Avdelningen för forskningsstöd

Kontakt om informationsmötet: Andres Rivarola, föreståndare för Latinamerikainstitutet