Stockholms universitet deltar i Civis – European Civic University Alliance som för samman över 384 000 studenter och 55 000 medarbetare vid åtta universitet i Europa. Syftet med Civis är att underlätta samarbeten över nationella gränser och att öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal.

Universitetsalliansen fokuserar på fem globala utmaningar:

  • Hälsa
  • Städer och mobilitet
  • Klimat, miljö, energi
  • Digitala och teknologiska omvandlingar
  • Samhälle, kulturer och kulturarv

Samarbetet i universitetsalliansen startade formellt den 1 oktober i år och får stöd av EU genom Erasmus+ under tre år. 

Civis för personal och studenter

Vid frukostträffen presenteras projektet och hur personal och studenter vid Stockholms universitet kan ta del av samarbetet med de åtta europeiska universiteten som ingår i alliansen.

Medverkande

  • Karin Granevi, Studentavdelningen
  • Helene Komlos Grill, Samverkansavdelningen
  • Fredrik Oldsjö, Rektors kansli
  • Maria Wilenius, Ledningssekretariatet vid Rektors kansli

Anmälan

Frukostträffen äger rum kl. 08.30-09.30 i Ekosalen i Studenthuset. Vi bjuder på frukostfralla och kaffe/te. Anmäl dig till frukostträffen här.