Stockholms universitet ska, enligt den långsiktiga verksamhetsplanen, stärka sin internationella ställning genom ökad internationalisering. Som anställd vid Stockholms universitet har du möjlighet att få finansiering för att besöka ett universitet som deltar i Erasmussamarbetet. Du kan t.ex.

  • jobbskugga en kollega på ett partneruniversitet
  • ta en språkkurs
  • delta i en "Erasmus temavecka" på andra lärosäten i Europa
  • delta i kurser, seminarier eller workshops som anordnas av mottagande lärosäte

Erasmus+ personalfortbildning för personal

Erasmus personalfortbildning erbjuder finansiering för fortbildning utomlands i egna arbetsuppgifter. Vid frukostträffen presenteras hur personal vid Stockholms universitet kan ta del av Erasmus+ personalmobilitet. Inom ramen för Civis-samarbetet är personalmobilitet en viktig del, vid frukostträffen får du veta mer om hur du kan göra ta del av personfortbildning vid de europeiska universitet som ingår i samarbetet.

Här kan du läsa mer om Erasmus+ personalfortbildning.

Medverkande

  • Karin Granevi, Studentavdelningen
  • Mascha Schepers, Studentavdelningen
  • Ulf Nyman, Utredare, Rektors kansli
  • Fredrik Hellberg, Forskare, Fysikum
  • Helene Komlos Grill, projektledare, Samverkansavdelningen

Anmälan

Här kan du anmäla dig till frukostträffen.