Genom medverkan i internationella akademiska nätverk kan Stockholms universitet öka sin synlighet och sitt internationella påverkansarbete.

Det finns en rad olika internationella nätverk där universitetet kan engagera sig utifrån olika målsättningar. I dessa arbetar universitetet idag med att lyfta fram de akademiska kärnvärdena:

Genom universitetets medverkan i följande samarbeten finns möjlighet till personalmobilitet och spännande utbyten och för forskare och studenter: 

NUAS (“Det Nordiska Universitets Administratörs Samarbetet”)  är ett intressant nätverk för kompetensutveckling av universitetets anställda.

Vid den här frukostträffen talar vi mer om vilka nätverk Stockholms universitet ingår i på central nivå och vad detta innebär för universitetets arbete med strategisk internationalisering. Vi berättar även om några av de möjligheter till nätverkande och kompetensutveckling som nätverken erbjuder universitetets anställda och studenter.

Talare: Johanna Wiklund, Avdelningen för forskningsstöd och Mascha Schepers, Studentavdelningen.

Plats: 31 januari 2020, Ekosalen, Studenthuset, kl. 08.30-09.30

Vi bjuder på kaffe/te och fralla. Välkomna!

Anmälan

Här kan du anmäla dig till frukostträffen.

Frukostträffar

Inom ramen för Stockholms universitets internationaliseringsarbete arrangerar SU:s internationella arbetsgrupp (SINT) frukostträffar om olika ämnen som rör internationalisering "Good Morning with Global Engagement".