Språk: Svenska

Inom ramen för Stockholms universitets internationaliseringsarbete arrangerar SU:s internationella arbetsgrupp (SINT) frukostträffar om olika ämnen som rör internationalisering.

Vid denna träff “ Kopplingen mellan studier och karriär för nationella och internationella studenter – en kartläggning av karriärarbetet vid Stockholms universitet” presenterar Jeanette Nordström, projektkoordinator vid Samverkansavdelningen/Studentavdelningen projektet som med utgångspunkt i internationella studenters efterfrågan på koppling mellan studier och karriär och universitetets nya långsiktiga plan för internationalisering som bland annat skriver om ett utvecklat stöd kring till exempel karriärplanering för att locka de bästa studenterna. Med utgångspunkt i en medarbetarworkshop har projektet under våren tagit fram en handlingsplan för utvecklingsarbetet.

Anmäl dig här. Vi bjuder på kaffe/te och fralla.

Välkomna!

SINT, SU:s internationella arbetsgrupp med representanter från

Avdelningen för forskningsstöd, Global Engagement Team

Fastighetsavdelningen

Housing Office

Ledningssekretariatet

Områdeskansliet för naturvetenskap och för humanvetenskap

Personalavdelningen

Samverkansavdelningen

Studentavdelningen, Internationell mobilitet

Mer information: www.su.se/internationalisering

 

---

INVITATION

Good Morning with Global Engagement. “Connecting education with career opportunities - a career support development project at Stockholm University”

Welcome to a breakfast meeting on the theme of internationalisation!

Time: Tuesday, 4 June at 08:30 to 09:30

Location: Ekosalen, Studenthuset

Langugage: Swedish

Within Stockholm University's internationalisation work, SU's international working group (SINT) holds breakfast meetings on various topics related to internationalisation. The meeting will be about a career support development project at Stockholm University with focus on international students, run by Student Services and External Relations and Communications Office, presented by project coordinator Jeanette Nordström.

Sign up here. We offer coffee / tea and a sandwich.

Welcome!

SINT, SU's international working group with representatives from

Research Support Office, Global Engagement Team

Property Management Office

Housing Office

Office of the President

Offices for Science and Human Sciences

Human Resources Office

External Relations and Communications Office

Student Services, International mobility

More information: www.su.se/internationalisation