Universitetsalliansen Stockholm trio bildades 2019 mellan Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet. Stockholm trio är en nationellt ledande och internationellt mycket framstående komplett akademisk miljö. Ett viktigt syfte med att bilda alliansen är att tydligare kunna profilera lärosätena internationellt och attrahera nya samarbeten med ledande forskningsuniversitet i världen.

På detta frukostseminarium kommer vi att presentera Stockholm trio och den gemensamma representation i Bryssel som alliansen nu etablerar.

Detta webbinarium riktar sig främst till dig som är forskare, prefekt eller föreståndare, och alla medarbetare som vill veta mer om hur vi på Stockholms universitet arbetar för att öka internationalisering.

Talarna:

Fredrik Oldsjö, Kanslichef, Samordningssekretariatet för Stockholm trio
Maryam Hansson Edalat, Avdelningschef Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd
Moderator: Serena Nobili, Projektledare, internationell kommunikation, Kommunikationsavdelningen

 

Anmälan

Frukostträffen äger rum onsdag 25 november kl. 08.30-09.30 via ett webbinarium. Seminarium kan ges på engelska. När du anmäler dig får du en länk till det virtuella mötet i Zoom, välkommen!

Anmäl dig till frukostträffen här.


Frukostträffar på temat internationalisering

Inom ramen för Stockholms universitets internationaliseringsarbete arrangerar SU:s internationella arbetsgrupp (SINT) frukostträffar om olika ämnen som rör internationalisering "Good Morning with Global Engagement".

Här listas tidigare frukostträffar.