Student och Forskardirektivet

Riksdagen har fattat beslut om nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning. Detta beror på att Sverige inför det så kallade ”Student och forskardirektivet” ett EU-direktiv med syfte är att locka fler studenter, forskare och andra högkvalificerade personer och underlätta för dem vill stanna kvar och arbeta efter genomförd utbildning.

Lagändringarna trädde i kraft den 1 januari 2020. Vid den här frukostträffen talar vi om de olika typerna av uppehållstillstånd som är aktuella vid SU och vilka faktiska praktiska förändringar införandet av direktivet har inneburit.

Samlad information om ”Student och forskardirektivet” på Migrationsverkets hemsida:

Talare: Maria Morin, Personalavdelningen och Clara Tortellini, Studentavdelningen.

Anmälan

Frukostträffen äger rum torsdag 26 mars kl. 08.30-09.30 via ett webbinarium. När du anmäler dig får du en länk till det virtuella mötet i Zoom, välkommen!

Anmäl dig till frukostträffen här.