STINT:s internationaliseringsindex beskriver utvecklingen för sex nyckelaspekter inom forskning, utbildning samt personal och ledning. Det syftar till att stödja lärosätena i internationaliseringsarbetet och omfattar 28 svenska lärosäten.

Tre lärosäten viktas högst

Endast tre lärosäten uppnår högsta nivån, fem stjärnor. Det är tre lärosäten med endast en fakultet: Handelshögskolan i Stockholm, KTH och Chalmers. Stockholms universitets resultat ligger på samma nivå som andra stora lärosäten som Lund och Uppsala.

Internationaliseringsaspekter viktas

Indexet viktar olika aspekter av internationalisering och forskning utgör 40 procent av underlaget. Rörliga studenter är 20 procent och personal med utländsk erfarenhet är 15 procent. Stockholms universitet har högt resultat inom framför allt forskning, doktorander och personal.

Mer information

STINT:s internationaliseringsindex visar hur internationella de svenska högskolorna och universiteten är skriver STINT på sin hemsida.