Administrationen av gästforskarbostäder sköts av Housing Office, som tillhör sektionen för lokal- och bostadsförsörjning vid Fastighetsavdelningen. I dagsläget har Housing Office drygt 100 gästforskarlägenheter av olika karaktär. Det finns enkla rum med delat kök och badrum, ettor på 20–45 kvm samt tvåor och rymliga treor. Lägenheterna är fördelade på flera olika områden. Läs mer om de olika bostadsområdena (information på engelska): Housing areas.

Universitetet tillhandahåller endast boende för gäster som stannar minst tre månader. För kortare vistelser hänvisar vi till ramavtalen. I dagsläget finns det flera alternativ tillgängliga på avropa.se. För att hitta boende för vistelser från en vecka och uppåt i möblerade rum/lägenheter med bl.a. kokmöjligheter rekommenderas sökordet ”Longstay”, i kombination med önskat område t.ex. ”Stockholm”.

Internationella gästforskare kan ansöka om boende i universitetets bostäder. Det finns ingen bostadsgaranti, men om den sökande är flexibel gällande boendeform kan ett erbjudande vanligen erhållas inom 6 månader, från det att ansökan är färdigställd. Vissa tider på året kan dock kön vara lång, framförallt vid terminsstart. Därför bör ansökan om bostad göras i god tid. Länk till ansökningsformulär samt övrig information om bostäderna, områdena, köregler med mera finns på engelska: Accommodation for visiting researchers. För att en ansökan ska kunna handläggas ska intyg om sysselsättning  bifogas:  Certificate for housing application (390 Kb) .

OBS! Universitetet blockhyr endast lägenheter av fastighetsägare och vi har inte möjlighet att förmedla enskilda bostäder på kortare tid. Har du en lägenhet som du önskar hyra ut till gästforskare eller doktorander hänvisar vi till akademiskkvart.se – som är en sida för bostadsförmedling.