Administrationen av gästforskarbostäder sköts av Housing Office, som tillhör Fastighetsavdelningen. I dagsläget har Housing Office drygt 100 lägenheter som hyrs ut till gästforskare. De flesta lägenheterna är ettor på 20-36 kvm, men det finns också ett antal tvåor på 50-70 kvm. Lägenheterna är fördelade på områdena Bondegatan, Docentbacken, Fjällis, Kurland och Nora Torg.

För att få tillgång till dessa bostäder måste man placera sig i bostadskö hos Housing Office. Kön till gästforskarbostäder är för tillfället väldigt lång, så det är viktigt att ansöka i god tid. Detta gäller speciellt för gästforskare som kommer med familj och därav behöver en större lägenhet. Ansökningsformuläret finns på den engelska webben http://www.su.se/english/staff-info/relocation/planning-your-stay/accommodation-for-visiting-researchers/application-form-for-university-accommodation-for-visiting-researchers-1.116169 där man också hittar all information om de olika lägenheterna, regler för hur kön fungerar med mera.

Normalt brukar det vara enklast om gästforskaren själv fyller i ansökningsformuläret, men om ni vill ansöka åt er gästforskare så går detta också bra. Tänk bara på att ange gästforskarens uppgifter (email exempelvis).

Observera att vi enbart blockhyr lägenheter av fastighetsägare och att vi inte har möjlighet att förmedla enskilda bostäder på kortare tid. Har ni en lägenhet som ni vill hyra ut till gästforskare ber vi därför att ni vänder er till akademiskkvart.se som är en sida för bostadsförmedling.