Svarta villan. Foto: Clara Bohman

Från och med den 2 oktober ska ett intyg bifogas ansökan gällande bostad från forskare och doktorander. Detta ersätter därmed tidigare medsända varianter av signerade intyg t.ex. brev, antagnings- och anställningsbeslut.

Intyget finns här: Certificate for housing application (390 Kb) eller på medarbetarwebben: Forskar- och doktorandbostäder.

Ett tips till prefekter och administrativa chefer; det är möjligt att delegera din signaturrätt för bostadsansökningarna till exempelvis en handläggare vid institutionen. Skriv till oss: housingoffice@su.se så skickar vi ut beslutsmallen för delegation.

Har du frågor angående intyget eller bostäder i allmänhet? 

Välkommen att kontakta oss via e-post: housingoffice@su.se.