Tid: Onsdag 3 april kl. 08.30-09.30

Plats: Ekosalen, Studenthuset

Inom ramen för Stockholms universitets internationaliseringsarbete kommer SU:s internationella arbetsgrupp (SINT) att arrangera frukostträffar om olika ämnen som rör internationalisering. Första träffen kommer att handla om ”Global Engagement: Stockholms universitets långsiktiga handlingsplan för internationalisering”.

Maria Wikse, internationell samordnare, presenterar handlingsplanen och vi får även möta Stockholms universitets nya rektorsråd för internationalisering, Karin Helmersson Bergmark.

Anmäl dig här: https://form.jotformeu.com/90764544729367

Vi bjuder på kaffe/te och fralla.

Välkomna!

SINT, SU:s internationella arbetsgrupp med representanter från

Avdelningen för forskningsstöd, Global Engagement Team

Fastighetsavdelningen

Housing Office

Ledningssekretariatet

Områdeskansliet för naturvetenskap och för humanvetenskap

Personalavdelningen

Samverkansavdelningen

Studentavdelningen, Internationell mobilitet

Mer information: www.su.se/internationalisering

---

INVITATION

Good Morning with Global Engagement. SU's plan for its continued internationalisation work

Welcome to breakfast meeting on the theme of internationalisation!

Time: Wednesday, 3 April at 08:30 to 09:30

Location: Ekosalen, Studenthuset

Within Stockholm University's internationalisation work, SU's international working group (SINT) will arrange breakfast meetings on various topics related to internationalisation. The first meeting will be about "Global Engagement: Stockholm University's long-term action plan for internationalisation".

Maria Wikse, Head of international affairs, presents the action plan and we will also meet Stockholm University's new Advisor to the president on international affairs, Karin Helmersson Bergmark.

Sign up here: https://form.jotformeu.com/90764544729367

We offer coffee / tea and a fralla.

Welcome!

SINT, SU's international working group with representatives from

Research Support Office, Global Engagement Team

Property Management Office

Housing Office

Office of the President

Offices for Science and Human Sciences

Human Resources Office

External Relations and Communications Office

Student Services, International mobility

More information: www.su.se/internationalisation