I höst möter vi studenter

I år besöker vi Indien, USA, Kina, Turkiet och Mexiko. De fysiska mässorna kompletteras med virtuella mässor i Afrika och Latinamerika samt med webinarier som riktar sig mot alla länder.

Digitala och fysiska möten

Studentrekryteringsarbetet består både av digital kommunikation och fysiska möten. Det personliga mötet är viktigt och att träffa studenterna i deras hemländer ger omvärldsbevakning och vägledning för arbetet med hur vi bemöter studenterna. I år deltar universitetet för första gången i virtuella mässor, vilket ger oss en plattform där vi kan möta studenter från fler länder.

Populära webinarier

I rekryteringsarbetet håller Stockholms universitet också regelbundet webinarier med både presumtiva och antagna studenter, ett utmärkt sätt att genom en digital plattform möta studenterna, presentera universitetet och svara på frågor. Antalet webinarier har ökat och det blir en alltmer populär kanal för de internationella studenterna när de söker information om utbildningar och om sin potentiella framtida studiedestination.

Master's Fair på campus

I november hålls också Master’s Fair för andra gången på campus. Den mässan riktar sig mot presumtiva internationella och nationella studenter och syftar till att locka dem att läsa våra masterprogram på engelska. Master’s Fair erbjuder ett tillfälle för studiebesök på campus och för Stockholms universitet att informera om vårt utbildningsutbud till alla våra studenter.

Mer information

I samband med aktiviteterna utomlands arrangeras också ofta alumnaktiviteter, besök vid partneruniversitet och möten med samarbetspartners.